گردآفرید یزدانی

گردآفرید با پادرمیانی زنده‌یاد بانو ناهید دایی‌جواد، خواننده­ی برنامه­ی گلها، به حسن علیخاصی، استاد پیشکسوت تارسازی اصفهان، معرفی شد و نزد وی به آموختن چگونگی ساخت تار‌ پرداخت و در کنار آن، از رهنمودهای مسعود محمدی، از شاگردان طراز اول استاد قنبری‌مهر، نیز بهره‌مند شد. گردآفرید در بیشتر تارهای خود از پنجۀ معروف به پنجۀ قنبری استفاده کرده است.

98915***98915+

test@mail.com

افتخارات

ساز های ساخته شده