کیف عشایری

کیف عشایری

 

استاد قنبری مهر در سفر تحقیقاتی که به شیراز و تخت جمشید داشت کلاس با کلاس درس کودکان بومی منطقه ی مرودش روبرو میشود. از آنجا که به دلیل نبود امکانات کلاس در فضای باز تشکیل میشد و میز و صندلی ای هم وجود نداشت آنها ناچار روی زمین دو زانو نشسته بودند و دفتر و کتابها را روی پاهایشان قرار می دادند قوز میکردند و می نوشتند. از این رو به فکر ساختن کیفی چوبی می افتد که هم قابلیت حمل دفتر و کتاب ها را داشت و هم با چرخاندن یک گوشی تبدیل به میز تحریر میشود.