ویولون طرح مهر دوکاسه

ویلن طرحِ مهر (دو کاسه)ایده ای برخواسته از یک رویا

 

“نوازنده ی آذربایجانی سازش را از جعبه در آورد…کمانچه ای با دو کاسه!!!”

 

بله کمانچه ای با دو کاسه برگرفته از رویایی که استاد پس از رویارویی با نوازنده ی شهیر آذربایجانی میبیند.

پس از ساختِ کمانچه ی دو کاسه و همینطور سه تارِ دو کاسه و دیگر سازهای آزمایشی، شاید میتوان گفت این بزرگترین و جدی ترین ساختار شکنی در حوضه ی سازسازی بین المللی و به خصوص ویلن سازی که پیشینه ای بسیار جدی در دنیا دارد بود .

البته که قنبری مهر از ساخت ویلن مهر(دو کاسه)هدفی شخصی را دنبال میکرد اما دیری نپایید که جنبه ی بین المللی پیدا کرد.یهودی منوهین نوازنده ی شهیر ویلن یکی از دارندگان این ابتکار استاد یعنی “ویلن مهر” بود.

زنبیل خرید