مهر کاری

 

 

“مِهر کاری”

صنعتِ ظریفه ی ابداعی استاد قنبری مِهر

بی شک “مهر کاری” دشوارترین صنعتِ ظریفه ی ایرانی است چرا که تعداد کسانی که موفق به تولید آن شدند گذشته از خود استاد به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد.

“مهرکاری” مثل نواختن آثار یوهان سباستین باخ میماند.کوچکترین خطا یا بی نظمی ای تمام زیبایی اثر را از بین میبرد.میتوان گفت قنبری مهر تمام تجربه و استعداد و توانایی اش را در جستجوی و پدید آمدن زیبایی، در مهرکاری متمرکز کرده.طرح ها و نقشهایی که نشان از تفکر عمیق و حس زیبایی شناسی قنبری مهر است کاملا منحصر به فرد و بی مثال هستند.

قنبری مهر از “مِهرکاری” در تزیین سازهایش استفاده میکرد.او عقیده دارد استفاده از تزیینات از دو جنبه حائز اهمیت است.اول اینکه اضافه شدن مهرکاری به بدنه ی ساز تاثیر مخرب بر روی صدادهی ساز نداشته باشد و دوم اینکه ساختمان و شکل ظاهری بیشتر سازها اصولا خود از زیبایی بخصوصی برخوردار هست و تزئینات ساز در گرو حفظ این زیبایی و نمایان کردن آن به ساختمان ساز اضافه شود.

سازهای مزینی به “مهرکاری” از زیبایی خیره کننده و وسوسه آمیزی برخوردارند و چشم برداشتن از آنها بسیار دشوار است.

زنبیل خرید