رحل

رحل با قابلیت تنظیم زاویه ی مطالعه

 

یکی دیگر از ابتکارات استاد قنبری مهر ساخت رحل با قابلیت تنظیم زاویه­ی مطالعه میباشد و این امکان را برای قاری فراهم میکند تا با زاویه­ی درست و اصولی به قرائت قرآن بپردازد و از آسیب های جسمی احتمالی که ممکن است به دلیلِ نامناسب بودن زاویه ی مطالعه ایجاد شود در امان باشد.