دستگاه سیم تاب

دستگاه سیم تاب

این دستگاه برای گره زدن سیم های ساز هایی چون تار، دوتار،سه تار و تنبور و…طراحی شده.
در هنگام تعویض سیم این سازها نیاز هست که یک سرِ سیم جهت درگیر شدن با شاخک سیمگیر به صورت حلقه در آمده و در اصطلاح گره زده شود.تا قبل از این گره به صورت دستی زده میشد که خود اینکار مهارت خاصی میخواست و در عین حال به دلیل حلقه کردن سیم دور انگشت گاها به پوست دست آسیب میزد.
با استفاده از این دستگاه گره زدن و تعویض سیم برای همه امکانپذیر میباشد.

زنبیل خرید