دقت، اصالت و اطمینان

به سامانه درخواست تاییدیه اصالت ساز خوش آمدید

بدیهی است یک اثر هنری، بواسطه داشتن گواهی تاییدیه­ اصالتش از یک مجموعه­ معتبر ارزش خود را باز می­ یابد. در این راستا، مجموعه­ قنبری­ مهر اقدام به کارشناسی و صدور تاییدیه اصالت از این سامانه می­کند. شما می­توانید از سامانه پیش­رو برای دریافت تاییدیه اصالت اقدام کنید.

تاییدیه اصالت ساز

1مقدمه
2مشخصات عمومی
3احراز هویت
4مشخصات ساز
5تصاویر
6موافقت نامه
7حق پرداخت
  • ضمن عرض خیر مقدم خدمت شما کاربر گرامی مراحل ثبت درخواست تاییدیه اصالت ساز به شرح زیر میباشد: در ابتدا ثبت اولیه ساز شما توسط خود شما صورت می‌گیرد. با وارد کردن اطلاعات خواسته شده و آپلود عکسها و با پرداخت هزینه ی ثبت و  برسی اولیه ی ساز، پرونده ی ساز با مالکیت شما در سایت ثبت شده و برای کارشناسی و تصمیم گیری برای هیئت کارشناسی بنیاد قنبری مهر ارسال می‌شود. مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان برای ثبت و کارشناسی اولیه در نظر گرفته شده است. پاسخ هیئت کارشناسان حداکثر پس از هفت روز کاری برای کاربران ارسال می‌شود. ثبت نهایی: صدور تاییدیه اصالت اثر/صدور شناسنامه در صورت مساعدت هیئت کارشناسی مبنی بر صدور شناسنامه یا گواهی تاییدیه اصالت از طرف بنیاد با متقاضی تماس گرفته می‌شود و قرار ملاقات حضوری جهت آشنایی و برسی فیزیکی اثر و همچنین برنامه ریزی برای اقدام به  ثبت نهایی اثر توسط بنیاد قنبری مهر گذاشته می‌شود.