تکنیکال- تجهیز سازهای تار- سه تار- رباب- بربط شورانگیز و سه تار شورانگیز به پرده بندی فلزی

پرده بندی در عموم سازهای ایرانی اعم از تار، دوتار، سه تار، تنبور، رباب و… به وسیله ی پیچاندن زِه که عموما از جنس روده است در نقاط معین بر دسته ی ساز مشخص میشوند.در اینجا باید به دو نکته اشاره کرد. اول اینکه این زه ها در مرور زمان و به خاطر تماس دست نوازنده دچار استهلاک میشوند و باید تعویض شوند.

و نکته ی بعدی اینکه این زِه ها تمام محیط بیرونی دسته را میپوشانند و دست چپِ نوازنده بجای برخورداری از سطحی صاف و صیقلی با مسیری پر از دست انداز مواجه است.

پرده بندی فلزی برای سهولت حرکت دست چپِ نوازنده بر روی دسته ی ساز و همچنین رهایی از تعویض مکرر زِه ها طراحی و اجرا شده.لازم به ذکر است این پرده های فلزی تا چند میلیمتر قابلیت جابجایی دارد تا نوازنده بتواند فواصل دلخواه خود را بیابد.پرده بندی فلزی بر روی سازهای تار، سه تار، سه تار شورانگیز، بربط، بربطِ شورانگیز و رباب توسط قنبری مهر پیاده شده است.

زنبیل خرید