اصلاح مکانیسم پرده گردانهای (پدالهای) ساز بین المللی چنگ(هارپ)

حتی ساز بین المللی چنگ(هارپ) از نگاه تیزبینانه­ی استاد قنبری­مهر جان سالم به در نبرد.

قنبری­مهر در بررسی­های اولیه در می­یابد که مکانیسم پرده­گردانهای چنگ بدلیل نقص در طراحی به سیم­ها آسیب وارد می­کند و ساز در اصطلاح ناکوک می­شود.

قنبری­مهر با بازنگری در مکانیسم پدال­های چنگ، سیستم جدیدی را برای این ساز طراحی و به اجرا در آورد.

نمونه­ای از چنگ ساخت استاد قنبری­مهر اکنون در موزه­ی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نگهداری می­شود.