اصطلاحات و تغییرات در ساختمان ساز کمانچه

ساز کمانچه تا قبل از قنبری مهر به این صورت ساخته میشد که پس از اتمام کاسه قسمت بالا و پایین کاسه را سوراخ میکردند. از بالا دسته وارد کاسه میشد و از پایین هم یک میله را وارد میکردند که تکیه گاه شود. میله در کاسه داخل دسته فرو میرفته و وقتی که ساز کوک میشده تمامیِ اجزای ساختمان ساز(دسته،کاسه،میله ی تکیه گاه)تحت فشار سیمها قرص سر جایشان می ایستادند و در صورت شل شدن یا باز شدن سیمها اجزای ساز از هم می پاشید.

کنیک دسته برعکس بود یعنی دسته در اپوزیسیون های بالا باریک میشد و زیر دست نوازنده در پوزیسیونهای بالا خالی میشد.

دسته ساز اصولا خراطی میشد و محیط بیرونی دسته دایره ی کامل بود.و این بدین معناست که نوازنده میباست با چرخش زیاد ساز به سیمهای کناری دست پیدا کند و…

 

قنبری مهر کونیک دسته ی کمانچه را برعکس کرد.یعنی دسته ی ساز در بالای دسته باریک و هر چه به کاسه نزدیکتر میشود قطورتر میشود تا نوازنده در پوزیسیونهای بالا احساس راحتی داشته باشد.

قوس دسته در قسمت “رودسته” (گریف) کمتر شده تا نوازنده به چرخش کمتری به سیمهای کناری دست پیدا کند.

ضمنا با اضافه کردن سکو به دسته و تقویت کاسه دسته ی ساز روی کاسه چسبانده میشود و کاسه سوراخ نمیشود و ارتباط دسته با میله ی تکیه گاه هم به کل قطع میشود.

جعبه ی گوشی ها کمی کشیده تر و با کنیک استاندار از شیطانک به بالای جعبه ی گوشی ها دیواره ها به هم نزدیکتر میشوند و قسمت سرپنجه با شیب ملایم به سمت عقب کشیده شده اند. گوشی ها کارایی بهتری دارند و البته برای قسمت تاج استاد طرح خاص خود را دارند و پیاده میکنند.

قنبری مهر در طرحی پیشنهادی تکیه گاهی بر پشت دسته کمانچه تعبیه میکند تا نوازنده با تکیه بر آن به پوزیسون های بالا دست پیدا کند.

طراحی مکانیزم سیم­گیر (قابلیت نسب تاندور را نیز دارد) و میله ی انتهای ساز هم در آن جای گرفت و ارتفاع آن با یک پیچ تنظیم میشود به سامان دهی ساختمان ساز و همچنین دسترسی آسان به کوک دقیق ارتقا بخشید.

 

طراحی قالب و ساخت کمانچه ی لُری،کمانچه ی سوپرانو،کمانچه ی آلتو، کمانچه تنور و کمانچه ی باس با سرپنجه های ابتکاری جدید با مکانیزم مهره و گام دنده از آخرین ابتکارات قنبری مهر است.