اصلاحات و تغییرات در ساختمان ساز تنبور

تنبور از سازهای محلی ایران زمین به شمار میرود و مانند دیگر سازهای محلی این مرز و بوم مورد توجه استاد قنبری مهر واقع میشود. سرپنجه ی تنبور سنتی مانندِ سرپنجه ی سه تار سنتی دارای معایب و نقص هایی بود.

قنبری مهر با اصلاح و ایجاد کنیک مناسب برای دسته ساز و همچنین طراحی سرپنجه ی اصولی به کارایی بهتر مکانیزم کوک و همچنین زیبایی بصری این ساز افزود.

قنبری مهر برای کاسه ی ساز تنبور هم اقدام به قالب سازی کرده و کاسه ی این ساز را به صورت ترکی هم میتوان ساخت.

زنبیل خرید