ابداع ساز بربط

مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ و هنر وقت که گویی مقاله ای از دکتر مهدی فروغ رئیس اداره ی هنرهای دراماتیک مطالعه کرده بود که در آن اشاره به سازهای دوران باستان شده بود پست هات ساخت بربط را به استاد ابراهیم قنبری مهر که آن روزها کارگاه سازسازی هنرهای زیبای کشور رو پایه ریزی کرده بود میدهد.قنبری مهر مقاله ی دکتر فروغ را مطالعه کرده و اطلاعات اولیه را از ایشان میگیرد.همچنین با مطالعه ی نقوش برجسته و حجاری های به جای مانده از دوران قبل از اسلام در نهایت ایده ی خود را با ابداع بربط پیاده می نماید.

استاد عقیده دارد که ذوق و سلیقه ی ایرانی چه به لحاظ اندازه و شکلِ ظاهری ساز عود و چه به لحاظ صدادهی بسیار بمِ این ساز را نمی پذیرد.

وقتی نوازنده ساز عود را دست میگیرد تمام اعضای بدنش حالتی غیر عادی پیدا میکند.

قنبری مهر سازی طراحی میکند که حجم کاسه ی آن کوچکتر از عود هست که هم به لحاظ ظاهری و هم صدا دهی به ذوق و سلیقه ی ایرانی نزدیکتر است.

همچنین دسته ی ساز بلندتر است و رو دسته تا نزدیکِ شبکه ادامه پیدا میکند که وسعتِ صوتی ساز را تا حدِ قابل توجهی بالا برده.

زنبیل خرید