در بنیاد قنبری مهر با زندگی، آثار و ابداعات و مکتب استاد قنبری مهر آشنا می شوید. همچنین از خدمات بنیاد (کارشناسی و تایید اصالت سازها، تعمیر، نـگـهـداری و ارزش گذاری) بـهـره مـنـد می شوید و در مدرسه قنبری مهر می توانید ساخت ساز، با روش و تکنیک های ابداعی استاد قنبری مهر، را بیاموزید.

بنیاد قنبری مهر
مرجعی برای هنر دوستان و حرفه ای ها
ساز سرا
فروشگاه سازندگان مورد تایید
Previous slide
Next slide

هـنــر آمــوخــتــگـان اســتــاد قــنـــبــری مــهــر

مــــکـــــتـــــب

آمــــــوزش هـــــــای حــــــــرفـــــــــه ای

GHANBARI

مکتب قنبری مهر
با نگاهی حتی گذرا به تاریخ هنر، در می‌یابیم شخصیت‌های انگشت شماری در طول تاریخ به واسطه‌ی بینش، اخلاق، استعداد و توانایی خاصی، دست به کنش‌ها و خلق آثاری جسورانه می‌زنند که در جهان هنر جریان‌ساز شده و به زبان ساده، صاحب سبک می‌شوند.
ابراهیم قنبری‌مهر بدون شک یکی از این نمونه‌های نادر است. او در ساخت ساز دست به اصلاحات، ابداعات، ابتکار و خلق آثاری زده، که نه تنها از لحاظ زیبایی و صدادهی ارزش و جایگاه ویژه‌ای دارند، که تاثیری عمیق و غنی بر نسل‌های آینده‌ی سازندگان ساز و همچنین نوازندگان گذاشته.
استاد قنبری‌مهر نابغه‌ای کم نظیر است که از درازنای مسی مشهد، کرمیل فارس و کورگه‌ی خراسان تا هارپ، کلیه سازهای ایرانی و خانواده سازهای زهی غربی را با بهترین کیفیت ساخته و در اختیار جامعه موسیقی و نوازندگان قرار داده.
ساخت قالبهای مختلف برای سهولت و تسریع در ساخت سازها و همچنین ساخت ابزار مختلفی برای رسیدن به نتایج بهتر در سازسازی، بخش کوچکی از ابتکارهای اوست. استاد قنبری‌مهر در طول بیش از ۷۰ سال کار، همراه با تحقیق و هم‌فکری با نوازندگان طراز اول ایران و با توجه به نیاز هنرجویان موسیقی و ارکسترهای ملی و سنتی، در کلیه سازهای ایرانی تغییراتی در راستای نوازندگی بهتر و اجرای تکنیک‌های بیشتر و ظریف‌تر ایجاد کرده و این روند همچنان ادامه دارد.

“مهرکاری” مثل نواختن آثار یوهان سباستین باخ میماند.کوچکترین خطا یا بی نظمی ای تمام زیبایی اثر را از بین میبرد.میتوان گفت قنبری مهر تمام تجربه و استعداد و توانایی اش را در جستجوی و پدید آمدن زیبایی، در مهرکاری متمرکز کرده.طرح ها و نقشهایی که نشان از تفکر عمیق و حس زیبایی شناسی قنبری مهر است کاملا منحصر به فرد و بی مثال هستند.

بــرخــی از ابــداعــات اســتــاد قــنــبــری مــهــر

برخی از ابداعات استاد قنبری مهر

ا بـد ا عــا ت تـکـنـیـکـا ل

ابداعات تکنیکال

نـــوآوری بـــــه ســــبــــک قــــنــــبـــــری مـــــهـــــر

یک انتخاب تخصصی

بــرخــی از ابــداعــات اســتــاد قــنــبــری مــهــر

برخی از ابداعات استاد قنبری مهر

ا بـد ا عــا ت تـکـنـیـکـا ل

ابداعات تکنیکال

نـــوآوری بـــــه ســــبــــک قــــنــــبـــــری مـــــهـــــر

یک انتخاب تخصصی

saz

تنوع

almas

اصالت

100

کیفیت

tik

ضمانت

بــــرخـــی از ابــداعــات اســـتــاد قــنــبــری مـــهـــر

برخی از ابداعات استاد قنبری مهر

ســـاز های ابــــداعــــی

ابداعات ساز

نـــوآوری بـــه ســبــک قــنبـــری مـــهـــر

یک انتخاب اصیل

Snew221
Snew221

بــــرخـــی از ابــداعــات اســـتــاد قــنــبــری مـــهـــر

برخی از ابداعات استاد قنبری مهر

ســـاز های ابــــداعــــی

ابداعات ساز

نـــوآوری بـــه ســبــک قــنبـــری مـــهـــر

یک انتخاب اصیل

توضیحات اضافه شود

خدمات سـاز

توضیحات اضافه شود

ساز سرا

توضیحات اضافه شود

ساز سرا

توضیحات اضافه شود

ساز سرا
زنبیل خرید